หัววัดกระแสไฟฟ้า สำหรับ Artec Logger

รหัสสินค้า : AT93186
ชื่อสินค้า : หัววัดกระแสไฟฟ้า สำหรับ Artec Logger
English name : Current Sensor for Artec Logger

Key Spec:

  • สามารถวัดกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีหน่วยเป็น mA
  • ทดลองเกี่ยวกับการศึกษาทฤษฎีทางไฟฟ้า เช่น Faraday’s Law
  • ทดลองและสังเกตการเหนี่ยวนำหรือดึงดูดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัววัดกระแสไฟฟ้า สำหรับ Artec Logger

สามารถวัดกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีหน่วยเป็น mA โดยใช้คลิปปากจระเข้หนีบเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ในการทดลองเกี่ยวกับการศึกษาทฤษฎีทางไฟฟ้า เช่น Faraday’s Law และสังเกตการณ์การเหนี่ยวนำหรือดึงดูดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

 

Specification

ความยาวสายเชื่อมต่อ 20 cm. (รวมคลิปปากจระเข้)
ช่วงการวัด ±5 A (DC)
ความละเอียด 1 mA
ความแม่นยำ 1%

 

 

ดู Data Logger ที่ใช้ร่วมกัน: https://intereducation.co.th/product/artec-logger-main-unit/
ดูหัววัดรุ่นอื่น:  https://intereducation.co.th/product-category/data-logger/data-logger-sensor/
Facebook: https://www.facebook.com/intered.th
Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20