เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ

รหัสสินค้า: B00401
ชื่อสินค้า: เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ
English name: Desk Sphygmomanometer

Key Spec:

  • แท่นสเกลบอกค่าความดัน เป็นหน่วย มิลลิเมตรปรอท
  • มีลูกยางปั๊มลมพร้อมสายยาง และแผงลมเป็นผ้าสำหรับพันแขน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ

 

แท่นสเกลบอกค่าความดัน เป็นหน่วย มิลลิเมตรปรอท มีลูกยางปั๊มลมพร้อมสายยาง 1 ชุด และแผงลมเป็นผ้าสำหรับพันแขน 1 ชุด

 

ดูเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/biology/biology-equipment/sphygmomanometer/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20