แบบจำลองระบบการย่อยอาหาร

รหัสสินค้า: BM5407
ชื่อสินค้า: แบบจำลองระบบการย่อยอาหาร
English name: Digestive System

Key Spec:

  • แสดงระบบทางเดินอาหารของมนุษย์
  • สามารถถอดประกอบส่วนกระเพาะอาหาร ตับ เพื่อให้เห็นลักษณะและโครงสร้างภายใน
  • ติดบนฐานพร้อมคำบรรยาย
  • ขนาดประมาณ 810 x 330 x 100 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

แบบจำลองระบบการย่อยอาหาร

 

Specification

  1. แสดงโครงสร้างอวัยวะในระบบย่อยอาหารตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด
  2. มีหมายเลขกำกับทุกชิ้นพร้อมบอกชื่อส่วนประกอบ
  3. ตัวหุ่นจำลอง ทำด้วยวัสดุคงทน
  4. ตัวหุ่นจำลองลงสีตามธรรมชาติและเหมือนจริง
  5. มีฐานที่มั่นคงและแข็งแรง

 

 

ดูหุ่นจำลองและแบบจำลอง-มนุษย์ อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/biology/biology-model/model-human/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20