แบบจำลองโครงสร้างกรดไขมัน

รหัสสินค้า: C00892
ชื่อสินค้า: แบบจำลองโครงสร้างกรดไขมัน
English name: Fatty Acid Structure Models

รายละเอียด :  

ประกอบด้วย H (สีขาว) 110 ชิ้น, O (สีแดง) 6 ชิ้น, C (สีดำ) 57 ชิ้น และข้อต่อ 186 ชิ้น

Key Spec :

  • สร้างแบบจำลองกรดไขมันได้หลากหลายชนิด
  • สร้างแบบจำลองอะตอมของคาร์บอนที่สำคัญมากถึง 19 แบบจำลอง
  • สร้างแบบจำลองของสเตรอยด์และฮอร์โมนบางชนิดได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

แบบจำลองโครงสร้างกรดไขมัน (Fatty Acid Structure Models)

  • สามารถสร้างแบบจำลองกรดไขมันได้หลากหลายชนิด
  • สร้างแบบจำลองอะตอมของคาร์บอนที่สำคัญมากถึง 19 แบบจำลอง ทั้งกรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ที่พบในน้ำมันข้าวโพด น้ำมันคาโนลา และน้ำมันปลา
  • สร้างแบบจำลองของสเตรอยด์และฮอร์โมนบางชนิดได้

แบบจำลองโมเลกุลนี้สามารถสร้างไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride / Triacylglycerol) เช่น ไตรโอเลอิน (Triolein), ไตรสเตียริน (Tristearin), ไตรปาลมิติน (Tripalmitin) เป็นต้น และสร้างแบบจำลองอะตอมของคาร์บอนที่สำคัญมากถึง 19 แบบจำลอง ทั้งกรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ที่พบในน้ำมันข้าวโพด น้ำมันคาโนลา และน้ำมันปลา ซึ่งรวมถึงกรดแอลฟาไลโนเลนิก (โอเมก้า 3) (Alpha-Linolenic Acid (Omega-3)) กรดไลโนเลอิก (โอเมก้า 6) (Linoleic Acid (Omega-6)) และกรดโอเลอิก (โอเมก้า 9) (Oleic Acid (Omega-9)) ซึ่งเป็นไขมันในอาหารทั่วไป กรดไขมันบางชนิดเป็นสารตั้งต้นของสารคล้ายฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องการแข็งตัวของเลือด ระดับไขมัน และการควบคุมความดัน รวมถึงการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ชุดแบบจำลองโมเลกุลนี้มีชิ้นส่วนเพียงพอในการประกอบเป็นโครงสร้างสเตรอยด์ เช่น คอเลสเตอรอล (Cholesterol) และคอร์ติซอล (Cortisol) นอกจากนี้ยังสามารถประกอบเป็นฮอร์โมนที่สำคัญได้ เช่น Testosterone, Estrone, Estradiol, Progesterone

 

Fatty Acid Structure Models
Atoms Holes (Angle) Color Dia. (mm) Qty.
H – Hydrogen 1 (hemispher) White 19 110
O – Oxygen 2 (105°) Red 23 6
C – Carbon 4 (109.5°) Black 23 57
Links Color Length (mm) Qty.
Single Bond Grey 20 64
Double/Triple Bond Grey 35 12
Short Bond (for space filling models) opaque 2 110
Short link removal tool

1

 

 

 

ดูแบบจำลองโมเลกุล อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/molecular-model/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20