โครงสร้างผลึกหน่วยเซลล์แบบ FCC

รหัสสินค้า: C00834
ชื่อสินค้า: โครงสร้างผลึกหน่วยเซลล์แบบ FCC
English name: Face Centered Cubic Structure
รายละเอียด :  
14 atoms, 36 links เช่น Cu

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: C00834 หมวดหมู่: ,