ชุดนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติและการบิน

รหัสสินค้า: SK0403
ชื่อสินค้า: ชุดนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติและการบิน
English name: Flying Science and Flight

Key Spec:

  • อุปกรณ์ที่ใช้ส่งเสริมการเรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมของธรรมชาติรอบตัวและการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
  • บูรณาการองค์ความรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์, ศิลปะ และการออกแบบ
  • สามารถประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการบินได้อย่างหลากหลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติและการบิน

ชุดนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติและการบิน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งเสริมการเรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมของธรรมชาติรอบตัวและการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน บูรณาการองค์ความรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์, ศิลปะ และการออกแบบ สามารถทำกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม เช่น มหัศจรรย์เมล็ดพืช, ครีบของวาฬหลังค่อม, สมดุลของเครื่องบิน, หน้าที่ของปีก, เครื่องบินหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น อุปกรณ์ในชุดทำจากพลาสติกและกระดาษอย่างดี 

ชุดนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติและการบิน (Flying Science and Flight)

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับชุดการทดลองสำเร็จรูป ระดับชั้นประถมศึกษา ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/science-activity-kit/primary-school/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20