คำอธิบาย

ปากคีบเล็ก

ปากคีบ ทำจากสแตนเลสอย่างดี แบบหล่อขึ้นรูป ไม่มีรอยต่อทำให้ปลายปากคีบแนบสนิทกันและมีความแข็งแรงคงทน สามารถใช้คีบตัวอย่างที่มีความบางและขนาดเล็กได้ดี สามารถใช้งานผ่านการดูตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้ ใช้ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใช้คีบตัวอย่างในขวดเพาะเลี้ยง หรือใช้งานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา, ใช้ในงานด้านเกษตรกรรมการขยายพันธุ์พืช, งานซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, ใช้คีบเส้นใยผ้าหรือเส้นด้ายในงานตัดเย็บ, งานด้านจิวเวอร์รี่ หรืองานอื่นๆที่ต้องการความละเอียดในการแยกส่วนประกอบได้

 

ดูเครื่องแก้วอื่นๆ :  https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/glassware-plastic-porcelain/glassware1/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20