แผ่นไม้ทดลองแรงเสียดทาน

รหัสสินค้า: PM0281
ชื่อสินค้า: แผ่นไม้ทดลองแรงเสียดทาน
English name: Friction Set

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ดูสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านกลศาสตร์ อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/physics/mechanic/mechanic-equipment/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20