ขวดรูปชมพู่ (ทนไฟ) (Erlenmeyer Flask)

฿0.00

ชื่อสินค้า :  ขวดรูปชมพู่ (ทนไฟ)
English name : Conical Flask or Erlenmeyer Flask

รายละเอียด

CG0231         25 ml. 
CG0232         50 ml. 
CG0233         100 ml. 
CG0234         150 ml. 
CG0235         250 ml. 
CG0236         500 ml. 
CG0237        1000 ml. 
CG0238        2000 ml. 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปริมาตร

25 ml., 50 ml., 100 ml., 125 ml., 250 ml., 500 ml., 1000 ml., 2000 ml.