ขวดเก็บตัวอย่าง (Specimen Jar )

฿0.00

ชื่อสินค้า : ขวดเก็บตัวอย่าง
English name : Specimen Jar

รายละเอียด

CG0191        60 x 180 mm.
CG0192        75 x 210 mm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด

60 x 180 mm., 75 x 210 mm.