ภาวะโลกร้อน

รหัสสินค้า: SP0171
ชื่อสินค้า: ภาวะโลกร้อน
English name: Global Warming

Key Spec:

  • แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน รวมถึงอธิบายความหมาย สาเหตุ สัญญาณบอกเหตุ ผลกระทบและวิธีป้องกัน
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ตมัน อาบยูวี พร้อมกรอบไม้วิทยาศาสตร์
  • มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

แผ่นภาพแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน รวมถึงอธิบายความหมาย สาเหตุ สัญญาณบอกเหตุ ผลกระทบและวิธีป้องกัน พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ตมัน อาบยูวี สีสันสวยงาม ตัวอักษรเห็นชัดเจน มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ บนกรอบวิทยาศาสตร์ ขนาด 25 x 36 นิ้ว

ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

แผ่นภาพชุดภัยพิบัติธรรมชาติสามารถบอกถึงสาเหตุภัยพิบัติเหล่านั้น ปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้นมีผลอย่างไรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยภาพที่สวยงามชัดเจนและข้อมูลที่ครบถ้วน จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายเหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับโปสเตอร์ภาษาไทย ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/poster/thai/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20