โครงสร้างผลึกหน่วยเซลล์แบบ HCP

รหัสสินค้า: C00835
ชื่อสินค้า: โครงสร้างผลึกหน่วยเซลล์แบบ HCP
English name: Hexagonal Close Packed Structure
รายละเอียด :  
24 atoms, 41 links เช่น Mg

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: C00835 หมวดหมู่: ,