ยานลอยบนดินแรงลม

รหัสสินค้า : KK95065
ชื่อสินค้า : ยานลอยบนดินแรงลม
English name : SC Hovercraft

Key Spec:

  • สร้างยานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมและกลไกของมอเตอร์ใบพัด
  • ฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยานลอยบนดินแรงลม

สามารถสร้างยานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมและกลไกของมอเตอร์ใบพัด ฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ใบพัดและพลังงานลม

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์: https://intereducation.co.th/product-category/science-kit-for-kid/applied-science/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์