แบบจำลองระบบการหมุนเวียนโลหิต แบบ 1

รหัสสินค้า: BM06416
ชื่อสินค้า: แบบจำลอง ระบบการหมุนเวียนโลหิต แบบ 1
English name : Blood Circulation
รายละเอียด :
ระบบไหลเวียนโลหิต : แสดงการทำงานของหัวใจและทิศทางการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ขนาดประมาณ 670 x 265 x 65 มม.

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้