หุ่นจำลองศีรษะและสมอง

รหัสสินค้า: BM0701
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองศีรษะและสมอง
English name: Human Head and Brain Model

Key Spec:

  • แสดงศีรษะและใบหน้ามนุษย์ผ่าซีกให้เห็นสมองและลูกตา
  • ขนาดโดยประมาณ  230 x 230 x 220 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ดูหุ่นจำลองและแบบจำลอง-มนุษย์ อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/biology/biology-model/model-human/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20