หุ่นจำลองหัวใจใหญ่พิเศษ

รหัสสินค้า: BM0688
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองหัวใจใหญ่พิเศษ
English name: Human Heart Model : Extra – Large

Key Spec:

  • แสดงส่วนต่าง ๆ ของหัวใจ พร้อมชื่อกำกับสกรีนไว้ที่ฐาน
  • สามารถถอดประกอบได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

หุ่นจำลองหัวใจใหญ่พิเศษ

 

Specification

  1. เป็นหุ่นจำลองหัวใจมนุษย์ ที่แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบภายในของหัวใจ
  2. แสดงส่วนต่าง ๆ ของหัวใจ เช่น ห้องหัวใจ ลิ้นหัวใจ เส้นเลือดใหญ่ที่ติดต่อกับหัวใจ
  3. หุ่นจำลองหัวใจสามารถแยกหรือถอดประกอบได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชิ้น
  4. ตัวของหุ่นจำลอง ทำด้วยวัสดุคงทน และสีเสมือนของจริง
  5. มีหมายเลขกำกับแต่ละส่วนที่สำคัญบนหุ่นจำลอง พร้อมมีชื่อกำกับสกรีนไว้ที่ฐาน

 

ดูหุ่นจำลองและแบบจำลอง-มนุษย์ อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/biology/biology-model/model-human/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20