ลูกโลกมีไฟขนาด 20 ซม. (Illuminated Earth Globe 20 cm.)

รหัสสินค้า :  EG0546
ชื่อสินค้า :   ลูกโลกมีไฟขนาด 20 ซม.
English name :  Illuminated Earth Globe 20 cm.
Key Spec : 

  • ลูกโลกแสดงภูมิศาสตร์และภูมิภาค เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร
  • ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ มีไฟในตัว
  • มีเส้นละติจูดและลองจิจูด บอกเวลาและบอกระยะทางได้ทั่วโลก
  • ฐานตั้งและแขนของลูกโลกเป็นโลหะอย่างดี

คำอธิบาย

ลูกโลกมีไฟขนาด 20 ซม. (Illuminated Earth Globe 20 cm)

  • แสดงแผนที่โลก อาณาเขตประเทศ เมืองหลวง และเมืองสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ
  • แสดงเส้นละติจูด ลองจิจูด
  • บอกเวลาได้ทั่วโลก
  • มีไฟในตัว

 

ดูแบบจำลองโลกและดวงดาวอื่นๆ:  https://intereducation.co.th/product-category/earth-astronomy-space/astronomy/earth-celestial-globe/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20