ลูกโลกมีไฟขนาด 32 ซม. (Illuminated Earth Globe 32 cm.)

รหัสสินค้า: EG0545
ชื่อสินค้า: ลูกโลกมีไฟขนาด 32 ซม.
English name: Illuminated Earth Globe 32 cm.

Key Spec: 

  • ลูกโลกแสดงภูมิศาสตร์และภูมิภาค เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 เซนติเมตร
  • ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ มีไฟในตัว
  • มีเส้นละติจูดและลองจิจูด บอกเวลาและบอกระยะทางได้ทั่วโลก
  • มีฐานตั้งที่แข็งแรงทำด้วยพลาสติกแข็ง และแขนของลูกโลกเป็นโลหะอย่างดี

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ลูกโลกมีไฟขนาด 32 ซม. (Illuminated Earth Globe 32 cm)

  • แสดงแผนที่โลก อาณาเขตประเทศ เมืองหลวง และเมืองสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ
  • แสดงเส้นละติจูด ลองจิจูด
  • บอกเวลาได้ทั่วโลก
  • มีไฟในตัว

 

ดูแบบจำลองโลกและดวงดาวอื่นๆ:  https://intereducation.co.th/product-category/earth-astronomy-space/astronomy/earth-celestial-globe/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20