กระดาษลิตมัส LAB CHEM

รหัสสินค้า: C00115 – C00116
ชื่อสินค้า: กระดาษลิตมัส LAB CHEM
English name: Litmus Paper LAB CHEM

รายละเอียด : 
C00115 สีแดง (LAB CHEM)
C00116 สีนํ้าเงิน (LAB CHEM)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

กระดาษลิตมัส LAB CHEM

กระดาษลิตมัส สำหรับใช้ทดสอบความเป็นกรด – เบสของสารละลาย บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี จำนวน 100 แผ่น/ชุด (2 เล่ม เล่มละ 50 แผ่น) แถบกระดาษความกว้าง 0.9 cm. ความยาว 6 cm.

C00115 สีแดง (LAB CHEM)
C00116 สีนํ้าเงิน (LAB CHEM)

 

Specification

วิธีการใช้งาน
จุ่มกระดาษลิตมัสลงในสารละลายที่ต้องการวัดประมาณ 1 – 2 วินาที แล้วดูสีกระดาษที่เปลี่ยนไป

การอ่านผล
– กระดาษลิตมัสสีแดง เมื่อจุ่มลงในสารละลายแล้วกระดาษเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าสารนั้นมีฤทธิ์เป็นเบส
– กระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน เมื่อจุ่มลงในสารละลายแล้วกระดาษเปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าสารนั้นมีฤทธิ์เป็นกรด
– ถ้ากระดาษไม่เปลี่ยนสี แสดงว่าสารละลายมีฤทธิ์เป็นกลาง

 

ดูกระดาษทดสอบอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/test-paper/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20