กระดาษลิตมัส USA

รหัสสินค้า: C00111 – C00112
ชื่อสินค้า: กระดาษลิตมัส USA
English name: Litmus Paper USA

รายละเอียด : 
C00111 สีแดง (USA)
C00112 สีนํ้าเงิน (USA)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

กระดาษลิตมัส USA

กระดาษลิตมัส USA สำหรับใช้ทดสอบความเป็นกรด – เบสของสารละลาย บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี จำนวน 100 แผ่น/ชุด แถบกระดาษความกว้าง 0.6 cm. ความยาว 4.7 cm.

C00111 สีแดง (USA)
C00112 สีนํ้าเงิน (USA)

 

Specification

วิธีการใช้งาน
จุ่มกระดาษลิตมัสลงในสารละลายที่ต้องการวัดประมาณ 1 – 2 วินาที แล้วดูสีกระดาษที่เปลี่ยนไป

การอ่านผล
– กระดาษลิตมัสสีแดง เมื่อจุ่มลงในสารละลายแล้วกระดาษเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าสารนั้นมีฤทธิ์เป็นเบส
– กระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน เมื่อจุ่มลงในสารละลายแล้วกระดาษเปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าสารนั้นมีฤทธิ์เป็นกรด
– ถ้ากระดาษไม่เปลี่ยนสี แสดงว่าสารละลายมีฤทธิ์เป็นกลาง

 

ดูกระดาษทดสอบอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/test-paper/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20