เครื่องวัดความเข้มแสงดิจิตอล HoldPeak รุ่น HP-881C

รหัสสินค้า: PR0202
ชื่อสินค้า: เครื่องวัดความเข้มแสงดิจิตอล HoldPeak รุ่น HP-881C
English name: Lux Meter 200,000 Lux

Key Spec:

 • ช่วงการวัด 0.1 Lux – 200,000 Lux หรือ 0.01 Fc – 20,000 Fc
 • แสดงผลบนหน้าจอ : LCD
 • บรรจุในกล่องอย่างดีพร้อมคู่มือและแบตเตอรี่

คำอธิบาย

เครื่องวัดความเข้มแสงดิจิตอล HoldPeak รุ่น HP-881C

Specification

 • ช่วงการวัด
  1. 0 Lux ถึง 200000 Lux
  2. 0 FC  ถึง 20000 FC
 • ความถูกต้อง : ±3% rdg ±0.5%f.s.
 • ความเที่ยงตรง : ±2%
 • อัตราการวัด : ประมาณ 2.0 ครั้ง/วินาที
 • อุปกรณ์ตรวจวัด : Silicon Photo Diode และ spectral response Filter
 • สภาวะการใช้งาน : 0-40°C/32-104°F ; 0-80%RH
 • สภาวะการเก็บรักษา : -10-60°C/14-140°F ; 0-80%RH
 • มีความถูกต้องแม่นยำสูงและการตอบสนองรวดเร็ว

 

เครื่องวัดความเข้มแสงดิจิตอล HoldPeak รุ่น HP-881C

 

ดูเครื่องวัดความเข้มแสง เครื่องอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/meters/lux-meter/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20