กระจกสไลด์

รหัสสินค้า: BS0821
ชื่อสินค้า: กระจกสไลด์
English name: Microscope Slides

Key Spec:

  • บรรจุ 72 แผ่น/กล่อง
  • สำหรับเตรียมตัวอย่างเพื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
  • มองเห็นตัวอย่างตัวอย่างบนแผ่นสไลด์ได้ชัดเจน
  • สามารถใช้เตรียมสไลด์ได้ทั้งแบบสไลด์สดและสไลด์ถาวร ใช้งานร่วมกับกระจกปิดสไลด์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระจกสไลด์

กระจกสไลด์ ขอบฝน ขนาด 1×3 นิ้ว หนา 1 mm. บรรจุมา 72 แผ่น/กล่อง มีกระดาษรองแผ่นสไลด์ทุกแผ่น ใช้งานร่วมกับกระจกปิดสไลด์สำหรับเตรียมตัวอย่างเพื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เช่น สไลด์เซลล์ปากใบของพืช เซลล์เม็ดเลือด เป็นต้น

กระจกสไลด์ (Microscope Slides)

 

ดูสไลด์เปล่าและอุปกรณ์อื่น ๆ : https://intereducation.co.th/product-category/permanent-slide/slide-and-equipment/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20