กระดาษลิตมัสแดง – นํ้าเงิน

รหัสสินค้า: C00157
ชื่อสินค้า: กระดาษลิตมัสแดง – นํ้าเงิน
English name: Neutral Litmus Paper

Key Spec:

  • กระดาษลิตมัสแดง – นํ้าเงิน Neutral แบบม้วน
  • ใช้สำหรับทดสอบความเป็นกรด – เบสของสารละลาย
  • กระดาษเปลี่ยนเป็นสีแดง, นํ้าเงิน หรือม่วงได้ เมื่อนำไปทดสอบกับสารละลาย

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

กระดาษลิตมัสแดง – นํ้าเงิน

กระดาษลิตมัสแดง – นํ้าเงิน Neutral แบบม้วน สามารถเปลี่ยนเป็นสีแดง, นํ้าเงิน หรือม่วงได้ เมื่อนำไปทดสอบกับสารละลาย ใช้สำหรับทดสอบความเป็นกรด – เบสของสารละลาย บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี  แถบกระดาษความกว้าง 0.8 cm. ความยาว 5 m.

Specification

วิธีการใช้งาน
จุ่มกระดาษลิตมัสลงในสารละลายที่ต้องการวัดประมาณ 1 – 2 วินาที แล้วดูสีกระดาษที่เปลี่ยนไป

การอ่านผล
– กระดาษลิตมัสเปลี่ยนเป็นสีแดง (pH ≤ 5.0) แสดงว่าสารนั้นมีฤทธิ์เป็นกรด
– กระดาษลิตมัสเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน (pH ≥ 8.0) แสดงว่าสารนั้นมีฤทธิ์เป็นเบส
– กระดาษลิตมัสเปลี่ยนเป็นสีม่วง (5.1 ≤ pH ≤ 7.9) แสดงว่าสารนั้นมีฤทธิ์เป็นกลาง

 

ดูกระดาษทดสอบอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/test-paper/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20