กระดาษพี เอช แบบม้วน (Roll) 500 ซม.

รหัสสินค้า: C00100
ชื่อสินค้า:กระดาษพี เอช แบบม้วน (Roll) 500 ซม.
English name: pH Paper 1-14 (Roll)

Key Spec:

  • ใช้วัดค่า pH ของสารละลาย สำหรับการวิจัยทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  • สำหรับฉีกออกมาจุ่มทดสอบ
  • สามารถกำหนดความยาวของกระดาษเองได้ ใช้งานได้หลายครั้ง
  • ขนาดความกว้าง 1 cm. ยาว 5 m.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

กระดาษพี เอช แบบม้วน (Roll) 500 ซม.

กระดาษวัดค่า pH แบบม้วน ความกว้างของแถบกระดาษ 1 cm. ความยาวทั้งม้วน 500 cm. สำหรับฉีกออกมาจุ่มทดสอบ สามารถกำหนดความยาวของกระดาษเองได้ ใช้งานได้หลายครั้ง ใช้หลักการเทียบสีในการอ่านค่า พร้อมมีแถบสีสำหรับให้เทียบและอ่านค่า pH ติดที่หน้าตลับ สะดวกต่อการใช้งาน วัดค่า pH ได้ 1 – 14 ความละเอียด 1 pH ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตลับ 5 cm.

Specification

วิธีใช้งาน
ฉีกกระดาษ pH ออกจากม้วน นำไปจุ่มในสารละลายที่ต้องการวัดประมาณ 1 – 2 วินาที กระดาษจะเริ่มเปลี่ยนสี แล้วรอประมาณ 15 วินาที ก่อนนำไปเทียบกับแถบสีบนตลับ เพื่ออ่านค่า

การอ่านค่า
หากเทียบสีแล้วมีค่า 1 – 7 แสดงว่าสารละลายนั้นเป็นกรด ยิ่งตัวเลขมีค่าน้อย ยิ่งมีความเป็นกรดมาก
หากเทียบสีแล้วมีค่า 7 – 14 แสดงว่าสารละลายนั้นเป็นเบส ยิ่งตัวเลขมีค่ามาก ยิ่งมีความเป็นเบสมาก
หากเทียบสีแล้วค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารละลายนั้นเป็นกลาง

 

ดูกระดาษทดสอบอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/test-paper/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20