ปากกาวัดความเป็นกรดด่าง รุ่น OW-035Z

รหัสสินค้า: CM0306
ชื่อสินค้า: ปากกาวัดความเป็นกรดด่าง รุ่น OW-035Z
English name: pH-Meter Pen OW-035Z

Key Spec:

  • ช่วงการวัด pH 0.00 – 14.00 ความละเอียด ± 0.01
  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 – 50°C มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
  • มีอิเล็กโทรดสำหรับวัด pH เป็นแบบ combined electrode

คำอธิบาย

ปากกาวัดความเป็นกรดด่าง รุ่น OW-035Z

ปากกาวัดความเป็นกรดด่าง รุ่น OW-035Z เป็นเครื่องวัด pH ชนิดปากกา แสดงผลการวัดตัวเลขไฟฟ้า (Digital display) มีอิเล็กโทรดสำหรับวัด pH เป็นแบบ combined electrode สามารถใช้กับหลอดทดลองขนาดใหญ่ได้

 

Specifications

  • ช่วงการวัด pH: 0.00 – 14.00
  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0 – 50°C (32-122°F)
  • ค่าความละเอียด: 0.01pH, 1°C
  • ค่าความคลาดเคลื่อน: ±0.01pH, ±1°C
  • มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
  • สอบเทียบได้ 2 จุด

 

ดูเครื่องวัดค่า pH รุ่นอื่น:  https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/meter/ph-meter/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20