กระดาษฟีนอล์ฟทาลีน

รหัสสินค้า: C00155
ชื่อสินค้า: กระดาษฟีนอล์ฟทาลีน
English name: Phenolphthalein Paper

Key Spec:

  • ใช้ทดสอบแอมโมเนียในสารละลายและในอากาศ
  • ใช้หลักการเปลี่ยนสีของกระดาษ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

กระดาษฟีนอล์ฟทาลีน

กระดาษฟีนอล์ฟทาลีน แบบม้วน ใช้ทดสอบแอมโมเนียในสารละลายและในอากาศ ความยาว 5 m. ความกว้าง 0.8 cm. บรรจุในตลับพลาสติกอย่างดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 cm. สำหรับฉีกออกมาใช้งาน สามารถกำหนดความยาวสำหรับการวัดแต่ละครั้งได้เอง อ่านผลโดยดูสีที่เปลี่ยนไปของกระดาษ

Specification

วิธีการใช้งาน
ฉีกกระดาษออกจากม้วนแล้วหยดสารตัวอย่างลงบนกระดาษ และสังเกตสีของกระดาษ

การอ่านผล
ถ้ากระดาษเป็นสีขาว หรือไม่เปลี่ยนสี แสดงว่าสารนั้น pH ≤ 8.3

ถ้ากระดาษเปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าสารนั้นมี pH ≥ 10 หรือมี Alkaline Gas เช่น แอมโมเนีย อยู่

 

ดูกระดาษทดสอบอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/test-paper/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20