จานหลุมกระเบื้อง

รหัสสินค้า: C00543 – C00544
ชื่อสินค้า:
จานหลุมกระเบื้อง
English name: Porcelain Spot Plate

รายละเอียด :

C00541      2     หลุม
C00542      4     หลุม
C00543      6     หลุม

C00544     12    หลุม

Key Spec:

  • ใช้สำหรับสังเกตการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสารในประมาณน้อย
  • จานหลุมขาวทึบ ช่วยให้มองเห็นผลการทดลองชัดเจน
  • ทนความร้อนสูง และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

จานหลุมกระเบื้อง

จานหลุมกระเบื้องใช้สำหรับศึกษาการทำปฏิกิริยากันระหว่างสารเคมี 2 ชนิด เพื่อสังเกตปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้น เช่น การเกิดตะกอน การเปลี่ยนสี เป็นต้น เพื่อให้ผู้ทดลองได้รู้ถึงสมบัติของสารเคมีหรือสารประกอบแต่ละชนิดเพื่อสามารถวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสารประกอบในปริมาณที่มากขึ้นหรือผสมกันหลากหลายชนิดมากขึ้นได้ อุปกรณ์ทำจากกระเบื้อง Porcelain คุณภาพดี สามารถใช้งานร่วมกับสารเคมีความเข้มข้นสูงได้ จานหลุมขาวทึบ ช่วยให้มองเห็นผลการทดลองชัดเจน เปรียบเทียบผลการทดลองกันได้ง่าย

Specification

C00541      2     หลุม
C00542      4     หลุม
C00543      6     หลุม

C00544     12    หลุม 

 

ดูเครื่องกระเบื้องอื่นๆ : https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/glassware-plastic-porcelain/porcelain/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20