Primary AI Set

รหัสสินค้า: COD0231
ชื่อสินค้า: ชุดฝึกทักษะหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์
English name: Primary AI Set

Key Spec:

  • เรียนรู้หลักการทำงานของ AI ผ่านการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Block Programming
  • บทเรียนมี 13 บทเรียน โดยทำกิจกรรมผ่านการสร้างโมเดล Machine Learning ด้วย Google’s Teachable Machine

Google’s Teachable Machine

  • ประยุกต์ใช้การระบุและจดจำภาพดิจิตอล (Image Recognition) และการรู้จำเสียงพูด (Voice Recognition) ในการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ปฏิบัติตามคำสั่ง

คำอธิบาย

ชุดฝึกทักษะหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (Primary AI Set)

เรียนรู้ความหมายของ AI “Artificial Intelligence” ผ่านกิจกรรมการสร้างโมเดล Machine Learning ด้วย Google’s Teachable Machine แบบเป็นขั้นตอน ประยุกต์ใช้การระบุและจดจำภาพดิจิตอล (Image Recognition) และการรู้จำเสียงพูด (Voice Recognition) ในการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ปฏิบัติตามคำสั่ง

  • ใช้ระบบ AI ในการเขียนโปรแกรมผ่าน Google’s Teachable Machine ซึ่งสามารถตรวจจับภาพดิจิตอลและเสียง เพื่อใช้ในการสร้างโมเดลการเรียนรู้ของโปรแกรมด้วยตัวเอง
  • เน้นการลงมือทำแบบ Hands-on โดยมีการนำทางโดยผู้สอนผ่านหลักสูตร เพื่อเป้าหมายในการให้เด็กเรียนรู้และสามารถสร้างสรรค์ทางเดินใหม่ได้เอง

บทเรียนภายในชุด

        หลักสูตรการสอน 7 Chapters ประกอบด้วย 13 บทเรียน (ใช้เวลา 50 นาทีต่อบทเรียน) มี Guideline การสอน พร้อมแนะนำการใช้เวลาในแต่ละหัวข้อให้ครูใช้เป็นแนวทาง

Chapter 1 : แนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Image Recognition และ Voice Recognition ใน Google’s Teachable Machine เพื่อนำไปเขียนโปรแกรม
Chapter 2 : เรียนรู้การเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์จดจำเสียง เพื่อสร้างระบบเปิด-ปิดไฟด้วยเสียง
Chapter 3 : เรียนรู้การเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์จดจำภาพ เพื่อสร้างประตูทางเข้าที่ต้องสแกนใบหน้า
Chapter 4 : สร้างหุ่นยนต์แยกขยะ เขียนโปรแกรมที่มีการจดจำภาพที่หลากหลายมากขึ้น
Chapter 5 : เขียนโปรแกรมและสร้างรถอัจฉริยะที่สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้ตามสัญญาณไฟจราจรและป้ายสัญลักษณ์
Chapter 6 : แข่งเป่ายิ้งฉุบกับหุ่นยนต์ โดยให้หุ่นยนต์จดจำภาพก้อนหิน, กระดาษ และกรรไกร และนำมาเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการตัดสินผู้ชนะ
Chapter 7 : เขียนโปรแกรมและสร้างหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงที่สามารถปฏิบัติได้ตามเสียงและภาพ

อุปกรณ์ภายในชุด

1 × Studuino:bit Core Unit
1 × Robot Expansion Unit
1 × กล่องแบตเตอรี่ (Battery Box)
1 × เซอร์โวมอเตอร์ (Servomotor)
1 × มอเตอร์ DC (DC Motor)
1 × สาย USB microB (USB microB Cable)
57 × ตัวต่อลูกบาศก์หลากสี (Basic Cube)
13 × ตัวต่อครึ่งลูกบาศก์ A หลากสี (Half A)
20 × ตัวต่อครึ่งลูกบาศก์ B หลากสี (Half B)
42 × ตัวต่อครึ่งลูกบาศก์ C หลากสี (Half C)
9 × ตัวต่อครึ่งลูกบาศก์ D สีขาว (Half D)

19 × ตัวต่อสามเหลี่ยมหลากสี (Triangle)
2 × โต๊ะ (Disk)

1 × เฟืองสะพาน (Gear Rack)
2 × เฟืองใหญ่ (Gear: L)
2 × ยางรถ (Tire)
5 × คาน (Beam)
2 × ล้อ (Wheel)

1 × โอริง (O-ring: L)
2 × เพลา (Axle)
1 × อุปกรณ์ถอดตัวต่อ (Block Remover)

แผงควบคุมของ Prime Code Core Set ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Core Unit และ Robot Expansion Unit เป็นแบบถอดประกอบได้ สามารถเข้ากันได้กับ micro:bit และเชื่อมต่อแบบ ESP32 หรือเชื่อมต่อได้โดยใช้ Bluetooth นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อระหว่างแผงควบคุมด้วยระบบ Wi-Fi รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac OSX

Core Unit

Robot Expansion Unit

 

ดูชุดตัวต่อ Artec ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/robot/artec-robot-learn/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์