ชุดเซนเซอร์ A

รหัสสินค้า: COD0621
ชื่อสินค้า: ชุดเซนเซอร์ A
English name: Q-tronics A Set

Key Spec:

  • มีอุปกรณ์ 7 รายการ
  • เซนเซอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานร่วมกับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ หรือหุ่นยนต์การเขียนโปรแกรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดเซนเซอร์ A (Q-tronics A Set)

เซนเซอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานร่วมกับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ หรือหุ่นยนต์การเขียนโปรแกรม

 

ชุดเซนเซอร์ A (Q-tronics A Set) Robobloq

 

อุปกรณ์ในชุด Q-tronics A

  1. เซนเซอร์แสง (Light Sensor)
  2. เซนเซอร์ตรวจจับเส้นขาวดำ (Line Follower Sensor)
  3. เซนเซอร์เสียง (Sound Sensor)
  4. เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (PIR Motion Sensor)
  5. เซนเซอร์วัดความเร็วเชิงมุม (Gyroscope Sensor)
  6. เซนเซอร์สี (Color Sensor)
  7. เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity Sensor)

 

 

ดูชุด Q-tronics ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/robot/robobloq/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20