ชุดเซนเซอร์ B

รหัสสินค้า: COD0622
ชื่อสินค้า: ชุดเซนเซอร์ B
English name: Q-tronics B Set

Key Spec:

  • มีอุปกรณ์ 7 รายการ
  • เซนเซอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานร่วมกับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ หรือหุ่นยนต์การเขียนโปรแกรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดเซนเซอร์ B (Q-tronics B Set)

เซนเซอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานร่วมกับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ หรือหุ่นยนต์การเขียนโปรแกรม

 

ชุดเซนเซอร์ B (Q-tronics B Set) Robobloq

 

อุปกรณ์ในชุด Q-tronics B

  1. ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบสไลด์ (Linear Sliding Potentiometer)
  2. เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Sensor)
  3. เซนเซอร์มัลติทัช (Multi-Touch Sensor)
  4. เซนเซอร์ตรวจจับเส้นขาวดำ 6 ทาง (6-way Line Follower Sensor)
  5. พัดลมมินิ (Mini Fan)
  6. เซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส (Gas Sensor)
  7. บอร์ดขยายขา Micro:bit (Micro:bit Adapter)

 

 

ดูชุด Q-tronics Sensor ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/robot/robobloq/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20