ส้อมเสียงบนกล่องไม้ 3 ชิ้น/ชุด พร้อมไม้เคาะ

รหัสสินค้า: PW0423
ชื่อสินค้า: ส้อมเสียงบนกล่องไม้ 3 ชิ้น/ชุด พร้อมไม้เคาะ
English name: Resonance Box with Tuning Fork 3 Sets and Hammer

Key Spec:

 • อุปกรณ์ประกอบการทดลองเกี่ยวกับความถี่เสียงและคลื่นเสียง
 • ส้อมเสียงทำจากโลหะอย่างดี ให้ความถี่ 256Hz (C) 2 ตัว และ 512Hz (C’) 1 ตัว
 • กล่องกำทอนมี 2 แบบ คือ แบบยาว 2 กล่อง และแบบสั้น 1 กล่อง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ส้อมเสียงบนกล่องไม้ 3 ชิ้น/ชุด พร้อมไม้เคาะ

ส้อมเสียง พร้อมกล่องกำทอนและไม้เคาะ เป็นสื่อการเรียนรู้ทางด้านฟิสิกส์ เพื่อทดลองเกี่ยวกับความถี่เสียงและคลื่นเสียง โดยการเคาะส้อมเสียงด้วยไม้เคาะ จากนั้นนำปลายส้อมเสียงไปจุ่มในภาชนะที่ใส่น้ำไว้ แล้วสังเกตคลื่นที่เกิดขึ้น ซึ่งคลื่นเสียงที่ออกมาจากส้อมเสียงจะมีความถี่เพียงค่าเดียวเท่านั้น ดังนั้นนอกจากใช้ในการทดลองแล้ว ส้อมเสียงยังถูกนำมาใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับการตั้งค่าเสียงเครื่องดนตรี เพื่อให้ได้เสียงของโน้ตต่าง ๆ ตรงกัน และสามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้อีกด้วย

 

Specification

การใช้งานส้อมเสียง

ทำได้ด้วยการเคาะที่ขาสองง่ามของส้อมเสียง ขาจะเกิดการสั่นอย่างรวดเร็ว เราจะได้ยินเสียงที่ความถี่เฉพาะเจาะจงของส้อมเสียง หากต้องการได้ยินเสียงชัดขึ้นให้นำส้อมเสียงไปใส่เข้ากับกล่องกำทอน

อุปกรณ์

 1. ส้อมเสียงทำมาจากโลหะขัดเงาอย่างดี มี 2 แบบ คือ
  • ความถี่ 256Hz (C) 2 ตัว ยาว 15 cm. กว้าง 1.6 cm.
  • ความถี่ 512Hz (C’) 1 ตัว ยาว 11.8 cm. กว้าง 1.6 cm.
 2. กล่องกำทอนทำจากไม้ขัดเรียบอย่างดี มี 2 แบบ คือ
  • แบบยาว 2 กล่อง ยาว 34 cm. กว้าง 11.2 cm. สูง 7.5 cm.
  • แบบสั้น 1 กล่อง ยาว 12.7 cm. กว้าง 11.2 cm. สูง 7.5 cm.
 3. ไม้เคาะทำจากไม้ขัดเรียบอย่างดี ยาว 17.6 cm. กว้าง 5.4 cm. ด้านซ้ายและขวามีแผ่นยางรองสำหรับเคาะ

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับคลื่นและเสียง ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/physics/wave-sound/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20