ส้อมเสียงบนกล่องกำทอนพร้อมไม้เคาะ

รหัสสินค้า: PW0421
ชื่อสินค้า: ส้อมเสียงบนกล่องกำทอนพร้อมไม้เคาะ
English name: Resonance Box with Tuning Fork and Hammer

Key Spec:

  • อุปกรณ์ประกอบการทดลองเกี่ยวกับความถี่เสียงและคลื่นเสียง
  • ส้อมเสียง ให้ความถี่ 256Hz (C) มาพร้อมกับกล่องกำทอน และไม้เคาะส้อมเสียง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ส้อมเสียงบนกล่องกำทอนพร้อมไม้เคาะ

ส้อมเสียงบนกล่องกำทอนพร้อมไม้เคาะ เป็นสื่อการเรียนรู้ทางด้านฟิสิกส์ เพื่อทดลองเกี่ยวกับความถี่เสียงและคลื่นเสียง โดยการเคาะส้อมเสียงด้วยไม้เคาะ จากนั้นนำปลายส้อมเสียงไปจุ่มในภาชนะที่ใส่น้ำไว้ แล้วสังเกตคลื่นที่เกิดขึ้น ซึ่งคลื่นเสียงที่ออกมาจากส้อมเสียงจะมีความถี่เพียงค่าเดียวเท่านั้น ดังนั้นนอกจากใช้ในการทดลองแล้ว ส้อมเสียงยังถูกนำมาใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับการตั้งค่าเสียงเครื่องดนตรี เพื่อให้ได้เสียงของโน้ตต่าง ๆ ตรงกัน และสามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้อีกด้วย

 

Specification

การใช้งานส้อมเสียง

ทำได้ด้วยการเคาะที่ขาสองง่ามของส้อมเสียง ขาจะเกิดการสั่นอย่างรวดเร็ว เราจะได้ยินเสียงที่ความถี่เฉพาะเจาะจงของส้อมเสียง หากต้องการได้ยินเสียงชัดขึ้นให้นำส้อมเสียงไปใส่เข้ากับกล่องกำทอน

อุปกรณ์

  1. ส้อมเสียงที่ให้ความถี่ 256Hz (C) ทำมาจากเหล็กชุบโครเมียมขัดเงาอย่างดี ยาว 15 cm. กว้าง 2 cm.
  2. กล่องกำทอนทำจากไม้ขัดเรียบอย่างดี ยาว 12 cm. กว้าง 12 cm. สูง 8 cm.
  3. ไม้เคาะ ส่วนหัวที่ใช้เคาะทำจากยาง และด้ามจับทำจากไม้ขัดเรียบอย่างดี ยาว 24.5 cm. กว้าง 9 cm. หนา 2.5 cm.

 

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับคลื่นและเสียง ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/physics/wave-sound/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20