หุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 7 รูปแบบ

รหัสสินค้า : RB152199
ชื่อสินค้า : หุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 7 รูปแบบ
English name : Robot 2 – Motor + Remote Controller Set

Key Spec:

  • สามารถต่อหุ่นยนต์ได้แตกต่างกัน 7 รูปแบบ
  • มีมอเตอร์ 2 ตัว ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และควบคุมการทำงานด้วย Remote Control
  • มีบล็อกตัวต่อ 8 รูปแบบ จำนวนกว่า 80 ชิ้น พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับกลไกการเคลื่อนที่

คำอธิบาย

หุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 7 รูปแบบ (Robot 2 – Motor + Remote Controller Set)

สามารถต่อหุ่นยนต์ได้แตกต่างกัน 7 แบบ (ตามวิธีการในคู่มือ) โดยมีมอเตอร์ 2 ตัว ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และควบคุมการทำงานด้วย Remote Control สามารถออกแบบหุ่นยนต์แบบอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลายด้วยบล็อกตัวต่อ 8 รูปแบบ จำนวนกว่า 80 ชิ้น พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับกลไกการเคลื่อนที่ เช่น Gearbox, ล้อ, แกนล้อ เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ สามารถสร้างหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนด้วยความเพลิดเพลิน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ

 

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับ Artec Block with Motor ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/robot/artec-robot-learn/artec-block-with-motor/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์