ไม้บรรทัด

รหัสสินค้า: PM0315 – PM0316
ชื่อสินค้า: ไม้บรรทัด
English name: Ruler (Wood)

รายละเอียด : 
PM0315 ไม้บรรทัด 60 ซม. 
PM0316 ไม้บรรทัด 100 ซม.
(โมเมนต์ของแรง) ทำจากไม้เนื้อแข็ง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ดูสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านกลศาสตร์ อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/physics/mechanic/mechanic-equipment/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20