ส้อมเสียง 4 ชิ้น บนกล่องไม้ พร้อมไม้เคาะ

รหัสสินค้า: PW0424
ชื่อสินค้า: ส้อมเสียง 4 ชิ้น บนกล่องไม้ พร้อมไม้เคาะ
English name: Set of 4 Forks on Resonance Box

Key Spec:

 • อุปกรณ์ประกอบการทดลองเกี่ยวกับความถี่เสียงและคลื่นเสียง
 • ส้อมเสียง 4 ตัว ที่ความถี่แตกต่างกัน
 • กล่องกำทอนมีตัวยึดส้อมเสียง 4 ตัว

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ส้อมเสียง 4 ชิ้น บนกล่องไม้ พร้อมไม้เคาะ

ส้อมเสียง พร้อมกล่องกำทอนและไม้เคาะ เป็นสื่อการเรียนรู้ทางด้านฟิสิกส์ เพื่อทดลองเกี่ยวกับความถี่เสียงและคลื่นเสียง โดยการเคาะส้อมเสียงด้วยไม้เคาะ จากนั้นนำปลายส้อมเสียงไปจุ่มในภาชนะที่ใส่น้ำไว้ แล้วสังเกตคลื่นที่เกิดขึ้น ซึ่งคลื่นเสียงที่ออกมาจากส้อมเสียงจะมีความถี่เพียงค่าเดียวเท่านั้น ดังนั้นนอกจากใช้ในการทดลองแล้ว ส้อมเสียงยังถูกนำมาใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับการตั้งค่าเสียงเครื่องดนตรี เพื่อให้ได้เสียงของโน้ตต่าง ๆ ตรงกัน และสามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้อีกด้วย

 

Specification

การใช้งานส้อมเสียง

ทำได้ด้วยการเคาะที่ขาสองง่ามของส้อมเสียง ขาจะเกิดการสั่นอย่างรวดเร็ว เราจะได้ยินเสียงที่ความถี่เฉพาะเจาะจงของส้อมเสียง หากต้องการได้ยินเสียงชัดขึ้นให้นำส้อมเสียงไปใส่เข้ากับกล่องกำทอน

อุปกรณ์

 1. ส้อมเสียงทำมาจากโลหะขัดเงาอย่างดี มี 4 ตัว คือ
  • ความถี่ 256Hz (C) 1 ตัว ยาว 15 cm. กว้าง 1.6 cm.
  • ความถี่ 320Hz (E) 1 ตัว ยาว 13.8 cm. กว้าง 1.6 cm.
  • ความถี่ 384Hz (G) 1 ตัว ยาว 12.9 cm. กว้าง 1.6 cm.
  • ความถี่ 512Hz (C) 1 ตัว ยาว 12 cm. กว้าง 1.6 cm.
 2. กล่องกำทอนทำจากไม้ขัดเรียบและเคลือบเงาอย่างดี ยาว 28.5 cm. กว้าง 11 cm. สูง 10 cm. มีตัวยึดส้อมเสียง 4 ตัว
 3. ไม้เคาะทำจากไม้ขัดเรียบอย่างดี ยาว 20 cm. กว้าง 5 cm. ด้านซ้ายและขวามีแผ่นยางรองสำหรับเคาะ

 

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับคลื่นและเสียง ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/physics/wave-sound/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20