ผลึกโซเดียมคลอไรด์ แบบ 2

รหัสสินค้า: C00852
ชื่อสินค้า: ผลึกโซเดียมคลอไรด์ แบบ 2
English name:
Sodium Chloride Crystal Structure (Type 2)

รายละเอียด :

ประกอบ ด้วย Cl (สีเขียว) 32 ชิ้น, Na (สีเทา) 32 ชิ้น และข้อต่อ 196 ชิ้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ผลึกโซเดียมคลอไรด์ แบบ 2

Specification

  • โครงสร้างผลึกโซเดียมคลอไรด์หรือแบบร็อคซอลท์ (Sodium Chloride/ Rock Salt Structure, NaCl)
  • เป็นโครงสร้างแบบ FCC ของ Cl- ที่มี Na+ อยู่ในช่องว่าง Octahedral ทุกช่อง หรือโครงสร้าง FCC ของ Na+ ที่มี Cl- อยู่ในช่องว่าง Octahedral ทุกช่อง
  • โดย Na+ จะถูกล้อมด้วย Cl- 6 ไอออน และ Cl- จะถูกล้อมรอบด้วย Na+ 6 ไอออน
  • เลขโคออร์ดิเนชั่น (Coordination number) ของโครงสร้างเป็น 6:6

 

Ionic Crystal Model Sodium Chloride (NaCl)
Atoms Holes (Angle) Color Dia.(mm) Qty.
Cl-Chlorine 6(90°) Green 30 32
Na-Sodium 6(90°) Silver 23 32
Links Color Length(mm) Qty.
Medium Bond Grey white 44 196
ABS plastic box (size: 23.5 × 17 × 3.5 cm) 1

 

ดูแบบจำลองโมเลกุล อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/molecular-model/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20