ผลึกโซเดียมคลอไรด์

รหัสสินค้า: STC44
ชื่อสินค้า: โปสเตอร์ผลึกโซเดียมคลอไรด์
English name: Sodium Chloride Crystal Poster

รายละเอียด :   

size 55 x 90 cm, Printed on 130 gsm coated paper, laminated, fitted with rollers

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: STC44 หมวดหมู่: ,