เครื่องวัดระดับความเข้มเสียง SMART SENSOR รุ่น AR824

รหัสสินค้า: PR0241
ชื่อสินค้า: เครื่องวัดระดับความเข้มเสียง SMART SENSOR รุ่น AR824
English name: Sound Level Meter SMART SENSOR model AR824

Key Spec:

  • ช่วงการวัดความเข้มเสียง 30 – 130dB
  • เลือกได้ 4 ช่วง
  • หน้าจอแสดงผลแบบ LCD

คำอธิบาย

เครื่องวัดระดับความเข้มเสียง SMART SENSOR รุ่น AR824

Specification

  • ช่วงการวัดความเข้มเสียง : 30 – 130 dBA, 35 – 130 dBC
  • มีให้เลือก 4 ช่วงคือ 30 – 80 dB, 50 – 100 dB, 60 – 110 dB และ 80 – 130 dB
  • ช่วงความถี่ : 31.5 Hz – 8.5 KHz
  • ค่าความถูกต้อง : ± 1.5dB
  • ค่าความละเอียด : 0.1dB
  • หน้าจอแสดงผลแบบ LCD

 

ดูเครื่องวัดความเข้มเสียง เครื่องอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/meters/sound-level-meter/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20