กล่องสเปกตรัม 1 หลอด

รหัสสินค้า: PSA0501
ชื่อสินค้า: กล่องสเปกตรัม 1 หลอด
English name: Spectrum Tube Power Supply

Key Spec:

  • ศึกษาสเปกตรัมของแก๊สหรือรังสีคาโทด
  • ใช้งานร่วมกับหลอดสเปกตรัมหรือหลอดคาโทด
  • สามารถใส่และเปิดใช้งานได้ทีละ 1 หลอด
  • มีสวิตช์เปิด – ปิด

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

กล่องสเปกตรัม 1 หลอด

กล่องสเปกตรัม 1 หลอด สำหรับศึกษาสเปกตรัมของแก๊สหรือรังสีคาโทด ซึ่งสเปกตรัมเส้นสว่างที่เปล่งออกจากอะตอมของแก๊สแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตัว โดยอะตอมของแก๊สแต่ละชนิดจะเปล่งชุดสเปกตรัมที่แตกต่างกันไป ชุดกล่องสเปกตรัมใช้งานร่วมกับหลอดสเปกตรัมหรือหลอดคาโทด สามารถทดลองได้ทีละ 1 หลอด สามารถทำงานได้นาน มีสวิตช์เปิด – ปิด

 

กล่องสเปกตรัม 1 หลอด ใช้ร่วมกับคาโทดแบบเบี่ยงเบน

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับฟิสิกส์อะตอม ชุดอื่น:  https://intereducation.co.th/product-category/physics/atomic/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20