ชุดฟันเฟืองระดับเริ่มต้น

รหัสสินค้า: CT12161
ชื่อสินค้า: ชุดฟันเฟืองระดับเริ่มต้น
English name: My Gears – Starter Set

Key Spec:

  • เรียนรู้หลักการการทำงานพื้นฐานของฟันเฟือง ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์มากมาย

ชุดฟันเฟืองระดับเริ่มต้น (Starter Gears) โมเดล

  • สร้างโมเดลสนุกสนานกว่า 10 แบบ ตามกิจกรรมในคู่มือ รวมถึงสร้างสรรค์โมเดลใหม่ๆตามจินตนาการของนักเรียน

  • ชิ้นส่วนทั้งหมด 47 ชิ้น (รูปแบบชิ้นส่วนมากกว่า 10 แบบ) พร้อมคู่มือการทำกิจกรรม

คำอธิบาย

ชุดฟันเฟืองระดับเริ่มต้น (My Gears – Starter Set)

ชุดฟันเฟืองระดับเริ่มต้น ส่งเสริมให้วิศวกรรุ่นเยาว์เรียนรู้หลักการการทำงานพื้นฐานของฟันเฟือง ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์มากมาย โดยจะได้สร้างโมเดลสนุกสนานกว่า 10 แบบ ซึ่งรวมอยู่ในคู่มือแนะนำการประกอบ 24 หน้า ง่ายต่อการปฏิบัติตาม รวมถึงสร้างสรรค์โมเดลใหม่ ๆ ตามจินตนาการ มีชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 47 ชิ้น (รูปแบบชิ้นส่วนมากกว่า 10 แบบ)

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับครุภัณฑ์ตามรายการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สพฐ) ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/obec/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์