ชุดการสื่อสาร (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1)

รหัสสินค้า: STEM101
ชื่อสินค้า: ชุดการสื่อสาร
English name: Communication

Key Spec:

  • ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตและจำแนกสิ่งของลักษณะต่าง ๆ
  • ฝึกฝนทักษะกระบวนการในการออกแบบเชิงวิศวกรรม
  • ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการสื่อสาร (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1)

ชุดกิจกรรม STEM ตามแนวทาง สสวท ที่จะฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตและจำแนกสิ่งของลักษณะต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในอุปกรณ์ที่กำหนดให้ ทั้งสิ่งของที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันและระบุรูปทรงเรขาคณิตสองมิติ จากนั้นใช้ทักษะกระบวนการในการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการเลือกใช้สิ่งของที่เหมาะสม และประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารจากอุปกรณ์ที่กำหนด

 

อุปกรณ์ในชุด

รายการ จำนวน รายการ จำนวน
  แก้วกระดาษ 10 ใบ  เทปกาวย่น 1 ม้วน
 แก้วพลาสติก 10 ใบ  กรรไกร 5 นิ้ว 1 อัน
  ถ้วยโฟม 10 ใบ  กาวแท่ง 8 กรัม 2  แท่ง
  หลอดกาแฟ 30 หลอด  ชุดบล็อกรูปเรขาคณิต 1 ชุด
 ไม้เสียบลูกชิ้นมัดละ 30 อัน 1 มัด  ปากกาเมจิก   2 สี 1 ชุด
 ไหมพรม 1 ม้วน  กล่องพลาสติก 1 ใบ
 เชือกขาวยาว 20 เมตร 1 ม้วน

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับชุด STEM ตามรูปแบบกิจกรรมของ สสวท. – ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/stem-experiments/stem-ipst/stem-pri1/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์