ชุดบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1)

รหัสสินค้า: STEM104
ชื่อสินค้า: ชุดบ้านพลังงานแสงอาทิตย์
English name: Solar Cell Home

Key Spec:

  • เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์สุริยะ (Solar Cell Panel)
  • ออกแบบ และเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างเป็นบ้านจำลองที่มีแผงเซลล์สุริยะเป็นส่วนประกอบ
  • คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตำแหน่งในการติดตั้งแผงเซลล์สุริยะ และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน

คำอธิบาย

ชุดบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1)

ชุดกิจกรรม STEM ตามแนวทาง สสวท ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์สุริยะ (Solar Cell Panel) และสนุกสนานไปกับการออกแบบ และเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างเป็นบ้านจำลองที่มีแผงเซลล์สุริยะเป็นส่วนประกอบ และร่วมกับคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตำแหน่งในการติดตั้งแผงเซลล์สุริยะ และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นทำงานได้จริง

 

อุปกรณ์ในชุด

รายการ จำนวน รายการ จำนวน
  เซลล์สุริยะพร้อมบัดกรีสายไฟ ขั้วบวกและลบ   1 แผ่น   ไม้เสียบลูกชิ้น   20 ไม้
  มอเตอร์ไฟฟ้า 3 โวลต์   1 ชุด   เทปใสพร้อมที่ตัด         1 ม้วน
  ไม้บรรทัดใส 30 เซนติเมตร   2 อัน   กรรไกร 8 นิ้ว   1 อัน
  ออดไฟฟ้าพร้อมสายไฟ   2 ชุด   โคมไฟพร้อมหลอดไฟ ขนาด 100 วัตต์      1 ชุด
  หลอด LED   2 หลอด   ตะเกียบ   5 คู่
  กระดาษลูกฟูก แบบที่ม้วนได้ A 4   5 แผ่น   กล่องพลาสติก   1 ใบ
  พลาสติกลูกฟูกสี A4 หนา 3 มิลลิเมตร   5 แผ่น

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับชุด STEM ตามรูปแบบกิจกรรมของ สสวท. – ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/stem-experiments/stem-ipst/stem-pri2/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์