ชุดลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1)

รหัสสินค้า: STEM202
ชื่อสินค้า: ชุดลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้
English name: Mechanic Help

Key Spec:

  • เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของระบบกลไกของรถ และการเลือกใช้เฟืองให้เหมาะสมในการสร้างรถจำลอง
  • ออกแบบและสร้างรถจำลองเพื่อให้สามารถแล่นได้บนทางขึ้นเนิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1)

ชุดกิจกรรม STEM ตามแนวทาง สสวท ที่ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการออกแบบและสร้างรถจำลองเพื่อให้สามารถแล่นได้บนทางขึ้นเนิน ซึ่งจะต้องใช้ความรู้เรื่องการทำงานร่วมกันของระบบกลไกของรถ เช่น มอเตอร์ เฟือง ล้อและเพลา และการเลือกใช้เฟืองให้เหมาะสมในการสร้างรถจำลองดังกล่าว

 

อุปกรณ์ในชุด

รายการ จำนวน รายการ จำนวน
  โครงรถจำลอง    1 ชุด   รางถ่านแบบ 2 ก้อน มีสวิตซ์เปิด /ปิด   1 ชุด
  ชุดล้อและเพลาแต่ละชุดประกอบด้วย   ชุดสำรวจเฟืองขับ เฟืองตามประกอบด้วย
       แกนล้อ (เพลา ) 2 อัน       พลาสติกลูกฟูก A4 1 แผ่น
       ล้อ 4 ล้อ   1 ชุด       ไม้เสียบลูกชิ้น  2 อัน   1 ชุด
  หลอดพลาสติกขนาดเล็ก 2 หลอด   1 ชุด   กระดาษกาว   1 ม้วน
  ชุดเฟืองที่มีจำนวนฟันต่างกัน  5 ขนาด   1 ชุด   เทปใสพร้อมที่ตัด   1 ม้วน
  มอเตอร์ขนาด 3,000 รอบต่อนาที 3 โวลต์   1 ชุด   กาว 2 หน้า   1 ม้วน
  ถ่านอัลคาไลท์ AA 2 ก้อน    1 ชุด   คัตเตอร์   1 อัน
  กรรไกร 5 นิ้ว   1 อัน   กล่องพลาสติก    1 ใบ

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับชุด STEM ตามรูปแบบกิจกรรมของ สสวท. – ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/stem-experiments/stem-ipst/stem-second1/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์