ชุดสว่างไสวด้วยสายน้ำ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1)

รหัสสินค้า: STEM203
ชื่อสินค้า: ชุดสว่างไสวด้วยสายน้ำ
English name: Illuminated by Water

Key Spec:

  • เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานศักย์และพลังงานจลน์
  • ออกแบบและสร้างแบบจำลองกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า

คำอธิบาย

ชุดสว่างไสวด้วยสายน้ำ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1)

ชุดกิจกรรม STEM ตามแนวทาง สสวท ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานศักย์และพลังงานจลน์และสนุกสนานไปกับการออกแบบและสร้างแบบจำลองกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะต้องรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม จากนั้นนำไปทดสอบการทำงานโดยการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

 

อุปกรณ์ในชุด

รายการ จำนวน รายการ จำนวน
  ฝาขวดน้ำพลาสติก   20 อัน   ไม้เสียบลูกชิ้น   20 อัน
  ช้อนพลาสติก   20 อัน   คัตเตอร์   1 อัน
  พลาสติกลูกฟูกหนา 3 มิลลิเมตร ขนาด  A4   2 แผ่น   ฐานกังหันน้ำสำเร็จรูป   1 ชุด
 อลูมิเนียมเจาะรูสำหรับเสียบใบพัดแบบ 6 รู            1 อัน   มัลติมิเตอร์   1 ชุด
 อลูมิเนียมเจาะรูสำหรับเสียบใบพัดแบบ 8 รู   1 อัน    กรรไกร 8 นิ้ว     1 อัน
  กล่องพลาสติก   1 ใบ   เทปกาวพร้อมที่ตัด   1 ม้วน
  หลอด LED   2 หลอด   ไม้บรรทัด 30 เซนติเมตร   1 อัน
  ปืนกาว   1 อัน   เจเนอเรเตอร์ขนาดเล็ก   1 ตัว

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับชุด STEM ตามรูปแบบกิจกรรมของ สสวท. – ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/stem-experiments/stem-ipst/stem-second1/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์