ชุดดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2)

รหัสสินค้า: STEM209
ชื่อสินค้า: ชุดดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม
English name: Astronomy and Architecture

Key Spec:

  • เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งการขึ้นตกและเส้นทางการเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปี
  • ออกแบบผังบ้านตามเงื่อนไขและพื้นที่ต่าง ๆ ที่กำหนดให้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2)

ชุดกิจกรรม STEM ตามแนวทาง สสวท ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งการขึ้นตกและเส้นทางการเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปี และสนุกสนานไปกับการออกแบบผังบ้านเพื่อให้ได้รับแสงมากหรือน้อยที่สุดตามเงื่อนไขและพื้นที่ต่างๆบนโลกที่กำหนดให้

 

อุปกรณ์ในชุด

รายการ จำนวน รายการ จำนวน
  แผนผังพื้นที่สร้างบ้านขนาดA4   1 แผ่น   เทปใสพร้อมที่ตัด   1 ม้วน
  ฝาครอบแก้วพลาสติกขนาดใหญ่   1 ใบ   กรรไกร 8 นิ้ว   1 อัน
  ดินน้ำมัน 150 กรัม   1 ก้อน   คัตเตอร์   1 อัน
  ปากาเมจิก  2 สี    1 ชุด   ไม้บรรทัด 30 เซนติเมตร    3 อัน
  เส้นลวด   1 ขด   โปรแทรกเตอร์   2 อัน
  แผ่นพลาสติกลูกฟูกขนาด A4 หนา 3 มิลลิเมตร   5 แผ่น   กล่องพลาสติก   1 ใบ

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับชุด STEM ตามรูปแบบกิจกรรมของ สสวท. – ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/stem-experiments/stem-ipst/stem-second1/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์