กระดาษพี เอช 100 แผ่น

รหัสสินค้า: C00103
ชื่อสินค้า: กระดาษพี เอช 100 แผ่น
English name: pH Paper 1-14 LAB CHEM (Sheets, 100 pcs)

Key Spec:

  • ใช้วัดค่า pH ของสารละลาย สำหรับการวิจัยทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  • ใช้หลักการเทียบสีในการอ่านค่า มีแถบสีมาตรฐานสำหรับเทียบดู pH ที่วัดได้
  • เป็นแบบแผ่น ความกว้าง 0.8 cm. ยาว 5 cm.
  • จำนวน 100 แผ่น/ชุด

คำอธิบาย

กระดาษพี เอช 100 แผ่น

กระดาษวัดค่า pH แบบแผ่น ความกว้างของแถบกระดาษ 0.8 cm. ความยาว 5 cm. จำนวน 100 แผ่น ใช้สำหรับจุ่มหรือหยดเพื่อทดสอบ ใช้หลักการเทียบสีในการอ่านค่า พร้อมมีแถบสีสำหรับให้เทียบและอ่านค่า pH สะดวกต่อการใช้งาน วัดค่า pH ได้ 1 – 14 ความละเอียด 1 pH

Specification

วิธีใช้งาน
นำกระดาษวัด pH 1 แผ่นจุ่มในสารละลายที่ต้องการวัดประมาณ 1 – 2 วินาที หรือหยดสารละลายลงบนแผ่นกระดาษ กระดาษจะเริ่มเปลี่ยนสี แล้วรอประมาณ 15 วินาที ก่อนนำไปเทียบกับแถบสี เพื่ออ่านค่า

การอ่านค่า
หากเทียบสีแล้วมีค่า 1 – 7 แสดงว่าสารละลายนั้นเป็นกรด ยิ่งตัวเลขมีค่าน้อย ยิ่งมีความเป็นกรดมาก
หากเทียบสีแล้วมีค่า 7 – 14 แสดงว่าสารละลายนั้นเป็นเบส ยิ่งตัวเลขมีค่ามาก ยิ่งมีความเป็นเบสมาก
หากเทียบสีแล้วค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารละลายนั้นเป็นกลาง

 

ดูกระดาษทดสอบอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/test-paper/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20