กระดาษพีเอช 1 – 14 (200 แผ่น)

รหัสสินค้า: C00102
ชื่อสินค้า: กระดาษพีเอช 1 – 14 (200 แผ่น)
English name: Strip pH Paper 200 strips

Key Spec:

  • ใช้วัดค่า pH ของสารละลาย สำหรับการวิจัยทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  • ใช้หลักการเทียบสีในการอ่านค่า
  • จำนวน 200 แผ่น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระดาษพีเอช 1 – 14 (200 แผ่น)

กระดาษ pH 1 – 14 แบรนด์ SSS สำหรับใช้วัดค่าความเป็นกรด – เบสหรือ pH ของสารละลาย กระดาษวัดค่า pH แบบแผ่น ความกว้างของแถบกระดาษ 1 cm. ความยาว 6.5 cm. จำนวน 200 แผ่น ใช้สำหรับจุ่มหรือหยดเพื่อทดสอบ ใช้หลักการเทียบสีในการอ่านค่า พร้อมมีแถบสีสำหรับให้เทียบและอ่านค่า pH สะดวกต่อการใช้งาน วัดค่า pH ได้ 1 – 14 ความละเอียด 1 pH 

Specification

วิธีใช้งาน
นำกระดาษวัด pH 1 แผ่นจุ่มในสารละลายที่ต้องการวัดประมาณ 1 – 2 วินาที หรือหยดสารละลายลงบนแผ่นกระดาษ กระดาษจะเริ่มเปลี่ยนสี แล้วรอประมาณ 15 วินาที ก่อนนำไปเทียบกับแถบสี เพื่ออ่านค่า

การอ่านค่า
หากเทียบสีแล้วมีค่า 1 – 7 แสดงว่าสารละลายนั้นเป็นกรด ยิ่งตัวเลขมีค่าน้อย ยิ่งมีความเป็นกรดมาก
หากเทียบสีแล้วมีค่า 7 – 14 แสดงว่าสารละลายนั้นเป็นเบส ยิ่งตัวเลขมีค่ามาก ยิ่งมีความเป็นเบสมาก
หากเทียบสีแล้วค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารละลายนั้นเป็นกลาง

 

ดูกระดาษทดสอบอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/test-paper/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20