ชุดอุปกรณ์สำหรับครูใช้ประกอบการสอนวิทยาการคำนวณ

รหัสสินค้า: ZM63120
ชื่อสินค้า: ชุดอุปกรณ์สำหรับครูใช้ประกอบการสอนวิทยาการคำนวณ
English name: Teaching Computing Science Set – Teacher

Key Spec:

  • สื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณ (Computing Science)
  • ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางกระบวนการคิด เพื่อปูเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ทางด้านวิทยาการคำนวณ
  • เครื่องมือช่วยออกแบบกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ

คำอธิบาย

ชุดอุปกรณ์สำหรับครูใช้ประกอบการสอนวิทยาการคำนวณ (Teaching Computing Science Set – Teacher)

ชุดอุปกรณ์สำหรับครูใช้ประกอบการสอนวิทยาการคำนวณ เป็นชุดสื่อสำหรับพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือช่วยออกแบบกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ กระตุ้นความสนใจด้วยกิจกรรมที่สามารถจับต้องได้

ประกอบด้วย

  1. ชุดเรียนรู้ความแตกต่างด้านรูปทรง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต 10 รูปแบบ และแบบรูปเรขา จำนวน 10 แผ่น
  1. ชุดเรียนรู้การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แผ่นเกมจำนวนไม่น้อยกว่า 20 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
  1. การเรียนรู้การเรียงลำดับ (ตัวเลข, กิจกรรม) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เบี้ย 2 สี จำนวน 100 ชิ้น, แผ่นกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำนวนไม่น้อยกว่า 20 แผ่น และแผ่นกิจกรรมตัวเลข จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แผ่น

ชุดอุปกรณ์สำหรับครูใช้ประกอบการสอนวิทยาการคำนวณ (Teaching Computing Science Set - Teacher)

ดูชุดโค้ดดิ้ง ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/robot/other/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์