ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์มีสเกล

รหัสสินค้า : PM0212
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์มีสเกล
English name : Trajectory Kit with Scale

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/physics/mechanic/various-motion-experiment/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20