ตู้ถ่ายเชื้อแบบ Laminar Flow

รหัสสินค้า: B00522
ชื่อสินค้า: ตู้ถ่ายเชื้อแบบ Laminar Flow
English name: Laminar Flow Hood

Key Spec:

  • ใช้ในการเขี่ยเชื้อ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ
  • ไหลเวียนแบบ Laminar Flow ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

คำอธิบาย

ตู้ถ่ายเชื้อแบบ Laminar Flow

ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow) เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ใช้ในการเขี่ยเชื้อ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ สิ่งที่จำเป็นสำหรับตู้ปลอดเชื้อคือแผ่นกรอง Hepa Filter ซึ่งจะช่วยกรองอากาศที่ผ่านเข้า-ออก ภายในตู้มักจะไหลเวียนแบบ Laminar Flow ซึ่งจะมีรูปแบบเป็น Vertical Laminar Flow และ Horizontal Laminar Flow

 

ดูตู้ถ่ายเชื้อ ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/biology/biology-equipment/transfer-hood/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20